Pozyskiwanie eksponatów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ofertę daru lub sprzedaży nowego obiektu dla muzeum można składać:

- osobiście - w Dziale Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów MWB lub w oddziale Muzeum Pamięci Sybiru,

- e-mailem  - na adres historyczny@mwb.com.pl lub sybir@mwb.com.pl (prosimy o dołączenie pliku ze zdjęciem przedmiotu).

Przy składaniu oferty konieczne są informacje dodatkowe dotyczące zarówno oferenta (imię, nazwisko, adres, telefon) jak obiektów (pochodzenie, historia itp.)

Dary przyjmowane są na podstawie umowy darowizny, której przygotowanie trwa zwykle około 15 minut. Ofiarodawcy otrzymają pocztą podziękowanie i informację o wpisie do Ksiąg Inwentarzowych.

Oferty sprzedaży obiektów rozpatrywane są w trakcie regularnych spotkań Komisji Zakupu Muzealiów, odbywających się zazwyczaj w ostatnim tygodniu każdego miesiąca.  O decyzji KZM osoba sprzedająca przedmiot jest niezwłocznie informowana. W przypadku zakupu wypłata należności następuje w ciągu 7 dni od podpisania rachunku i umowy.

Muzeum Wojska w Białymstoku informuje, że nie przyjmuje i nie kupuje wszystkich przedmiotów, które zostaną przedłożone w ofercie darowizny lub zakupu.

Ogłoszenia o numerach od 1 do 125  - kliknij link.