Jesteś tutaj: Start / Cennik

Cennik

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

CENNIK

Bilet normalny

 

 7 zł 

Bilet ulgowy*

młodzież szkolna i akademicka do 26 roku życia

żołnierze Wojska Polskiego

funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej

kombatanci

emeryci i renciści

osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie (pod warunkiem sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną podczas jej wizyty w Muzeum)

 4 zł 

 Bilet grupowy

Od 4 do 9 osób

 3.50 /os

 Bilet grupowy

powyżej 10 osób

 3 zł /os

Wstęp bezpłatny*

osoby odznaczone Orderem Orła Białego, Virtuti Militari, Orderem Zasługi RP, medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis

posiadacze odznaki Zasłużony dla Kultury Polskiej,

pracownicy muzeów

opiekunowie grup zorganizowanych (tj. posiadających bilet grupowy),

dzieci do lat 6 (z wyjątkiem grup zorganizowanych powyżej 9 osób).

Posiadacze Karty Polaka

 -

BKDR, KDR

Posiadacze Białostockiej Karty Dużej Rodziny oraz Karty Dużej Rodziny

50 proc. ceny biletu normalnego i ulgowego, 1 zł za zajęcia w wakacje (ferie)

KAS

Posiadacze Karty Aktywnego Seniora

50 proc. ceny biletu normalnego i ulgowego

Oprowadzenie

w j. polskim

 

 25 zł 

Oprowadzenie

w j. obcym

 

 35 zł

Muzeum Wojska czynne jest w godzinach 9.30-17.00

Ostatnie osoby wpuszczane są o godzinie 16.30

codziennie od wtorku do niedzieli

W SOBOTY WSTĘP WOLNY!! 

 Wszystkie bilety upoważniają do zwiedzenia wystaw stałych oraz czasowych.

* Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum Wojska są odpowiednio:

1)legitymacje szkolne oraz studenckie,

2)legitymacje emeryta-rencisty,

3)legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności,

4)legitymacje służbowe przysługujące: Żołnierzom Wojska Polskiego, funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej oraz pracownikom muzeów,

5)legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu,

6)zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie,

7)dokumenty potwierdzające wiek.