Między Dwiema Wojnami

„Między dwiema wojnami 1914-1939” to tytuł najnowszej części ekspozycji stałej Muzeum Wojska w Białymstoku. Intencją jej twórców była budowa atrakcyjnej wystawy narracyjnej. Opowiada ona o ważnych dla miasta i regionu wydarzeniach związanych z przebiegiem I wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej oraz okresem międzywojennym. Jej budowę oparto na solidnej wiedzy historycznej. Zamierzeniem autorów było przygotowanie wystawy, która oprócz walorów poznawczych, będzie jednocześnie miejscem do prowadzenia działalności edukacyjnej jak i badawczej.

Na podstawie starych zdjęć i pocztówek, wykorzystując drobne elementy scenograficzne odtworzyliśmy fragment przedwojennego Białegostoku z charakterystycznymi dla niego budynkami: Resursą Kupiecką tj. kamienicą na rogu ul. Sienkiewicza i Rynku Kościuszki, kościołem farnym czy hotelem Ritz. W tak przygotowaną scenografię wprowadziliśmy postaci w mundurach jednostek wojskowych. W naszym odczuciu zabieg ten daje zwiedzającemu możliwość wczucia się w atmosferę, uczestnictwaw życiu miasta tamtego okresu. Całość uzupełniają eksponaty – prezentowane zarówno na manekinach (10 sztuk), jak i w gablotach wystawienniczych.

Uzupełnieniem ekspozycji jest zastosowana technika audiowizualna. przy czym staraliśmy się zachować odpowiednie proporcje między nowoczesnymi a tradycyjnymi formami przekazu. Opierając się na wnioskach z lat ubiegłych, zdecydowaliśmy się na wykorzystanie infokiosku, stanowiącego doskonały nośnik do przekazania treści w rozbudowanej formie. Odwiedzający wystawę znajdą w nim między innymi szczegółowe charakterystyki garnizonów wojskowych w regionie, elementów umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy, historię wybranych związków taktycznych i jednostek wojskowych z regionu, setki zdjęć, biogramy postaci historycznych i ich relacje. Inspirowana typografią lat 20. ubiegłego stulecia grafika i intuicyjne kierowanie pomogą w stworzeniu przyjaznego i wygodnego narzędzia zdobywania wiedzy. Zwiedzającym udostępniona została również stacja odsłuchowa, tym razem w postaci zabytkowego telefonu. Po wybraniu odpowiedniego numeru na tarczy, zwiedzający uzyska możliwość odsłuchania w słuchawce jednej ze znanych pieśni wojskowych w wersji tradycyjnej, lub… zmiksowanej współcześnie przez didżeja. Nagrania są wyposażone w opis w języku Braille’a, stanowiąc interesującą ofertę dla osób niewidomych i słabowidzących. W tym miejscy warto wspomnieć, że z myślą o osobach z dysfunkcją wzroku zastosowano audioprzewodniki. Są one jednak również interesującym uzupełnieniem zwiedzania dla każdego z naszych gości.

Na wystawie „Między dwiema wojnami 1914-1939” udostępniamy zwiedzającym cyfrowe reprodukcje dzieł sztuki przy wykorzystaniu fotografii o dużej rozdzielczości. Dzięki tej technologii stworzyliśmy galerię, w której nie tylko można oglądać dzieła J. Kossaka, L. Winterowskiego czy A. Trzeszczkowskiego (wszystkie ze zbiorów muzeum), ale też śledzić w dużym zbliżeniu ich najdrobniejsze szczegóły. Analiza faktury obrazu czy poszczególnych pociągnięć pędzla staje się przygodą, dostępną nie tylko dla wykształconych historyków sztuki.

Wirtualne zwiedzanie

Galeria

 • Powiększ zdjęcie POLSKI I SOWIECKI ŻOŁNIERZ Z OKRESU WOJNY POLSKO-BOLSZEWICKIEJ.

  POLSKI I SOWIECKI ŻOŁNIERZ Z OKRESU WOJNY POLSKO-BOLSZEWICKIEJ.

 • Powiększ zdjęcie STRZELEC BATALIONU ZAPASOWEGO 42. PUŁKU STRZELCÓW KRESOWYCH.

  STRZELEC BATALIONU ZAPASOWEGO 42. PUŁKU STRZELCÓW KRESOWYCH.

 • Powiększ zdjęcie OCHOTNIK BIAŁOSTOCKIEGO PUŁKU STRZELCÓW.

  OCHOTNIK BIAŁOSTOCKIEGO PUŁKU STRZELCÓW.

 • Powiększ zdjęcie KAPITAN 14. DYWIZJONU ARTYLERII KONNEJ.

  KAPITAN 14. DYWIZJONU ARTYLERII KONNEJ.

 • Powiększ zdjęcie STRZELEC KORPUSU OCHRONY POGRANICZA.

  STRZELEC KORPUSU OCHRONY POGRANICZA.

 • Powiększ zdjęcie MULTIMEDIALNA PREZENTACJA OBRAZÓW ZE ZBIORÓW MUZEUM WOJSKA W BIAŁYMSTOKU.

  MULTIMEDIALNA PREZENTACJA OBRAZÓW ZE ZBIORÓW MUZEUM WOJSKA W BIAŁYMSTOKU.

 • Powiększ zdjęcie SZEREGOWY SEKCJI LINIOWEJ 10. PUŁKU UŁANÓW LITEWSKICH.

  SZEREGOWY SEKCJI LINIOWEJ 10. PUŁKU UŁANÓW LITEWSKICH.

 • Powiększ zdjęcie KOLEKCJA PUŁKOWYCH ODZNAK PAMIĄTKOWYCH.

  KOLEKCJA PUŁKOWYCH ODZNAK PAMIĄTKOWYCH.

 • Powiększ zdjęcie ODZNAKA PAMIATKOWA 76. LIDZKIEGO PUŁKU PIECHOTY.

  ODZNAKA PAMIATKOWA 76. LIDZKIEGO PUŁKU PIECHOTY.

 • Powiększ zdjęcie RĘKOJEŚĆ POLSKIEJ OFICERSKIEJ SZABLI WZ. 1921 Z TEMBLAKIEM.

  RĘKOJEŚĆ POLSKIEJ OFICERSKIEJ SZABLI WZ. 1921 Z TEMBLAKIEM.

 • Powiększ zdjęcie SZTANDAR 3. PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH IM. HETMANA POLNEGO KORONNEGO STEFANA CZARNIECKIEGO.

  SZTANDAR 3. PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH IM. HETMANA POLNEGO KORONNEGO STEFANA CZARNIECKIEGO.