Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska nr 21

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

zeszyt naukowy 21

W Zeszycie znajduje się zbiór artykułów dotyczących udziału kobiet w I wojnie światowej, np. Łotewskich ochotniczek w armii rosyjskiej, Przysposobienia Wojskowego Kobiet czy Ochotniczej Legii Kobiet w wojnie polsko-bolszewickiej. Ponadto: Dzieje Grupy Zaniemeńskiej (gen. Lasockiego); Polska dyplomacja wobec Stanów Zjednoczonych w przededniu wybuchu II wojny światowej; Sowieckie wojska zmechanizowane na Białostocczyźnie przed 22 czerwca 1941 r. oraz ciekawa rozprawa „Czy nadchodzi zmierzch muzealnictwa?”. Zeszyt zawiera również bibliografię Muzeum Wojska za lata 1998-2008.

T. 21, 2008 238 s., fot. cz/b, cena: 5,00