Edukacja

 

OFERTA EDUKACYJNA
2015Naturalnej wielkości manekiny prezentują pieczołowicie skompletowane umundurowanie m.in. strzelca z 5 Kresowej Dywizji Piechoty, biorącego udział w walkach o wzgórze Monte Cassino, strzelca z 33 Pułku Piechoty z walk pod Nowogrodem, czy podporucznika Wermachtu z walk na tzw. łuku białostockim w ramach Operacji Barbarossa w czerwcu 1941 r. Wokół realistycznie zaaranżowanych dioram, w gablotach, pokazujemy elementy uzbrojenia i wyposażenia różnych rodzajów wojsk. Całość uzupełniają materiały audiowizualne i multimedialne (m.in. relacje świadków historii, multimedialne galerie, zdjęcia 3D). To wszystko stanowi podstawę bogatej oferty edukacyjnej, jaką przygotowaliśmy dla Państwa.

Obok zwiedzania ekspozycji muzealnych pod kierunkiem przewodnika, istotną rolę w programie odgrywają zajęcia historyczne, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę: w formie warsztatów, gier, quizów, a dla najmłodszych - zabaw edukacyjnych. Tematy koncentrują się wokół szeroko rozumianych dziejów oręża polskiego. Obejmują okres zsyłek i deportacji na Sybir, obu wojen światowych, ale też zagadnienia związane ze współczesną polską armią i jej działaniami na całym świecie w ramach misji pokojowych, stabilizacyjnych i innych.

Wystawy stałe: Na okrutnej ziemi, Przeciw dwóm wrogom oraz Wojsko Polskie 1956-2010, pomagają w przystępny sposób zapoznać uczniów z historią najnowszą polską i powszechną. Profesjonalnie zaaranżowane dioramy, pokazują ważne historyczne wydarzenia z perspektywy miasta i regionu.

W ofercie edukacyjnej umieściliśmy propozycje dla wszystkich grup wiekowych. Zależy nam na dotarciu zarówno do przedszkolaków, jak i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z propozycjami i do odwiedzenia Muzeum Wojska.